U kategorií „žabičky" a „vlčata" tvoří posádku 4 závodníci dané kategorie a kormidelník starší 18 let (jakéhokoliv pohlaví). U závodních posádek „skautky, skauti, rangers a roveři" tvoří posádku 5 účastníků včetně kormidelníka příslušné kategorie. Do kategorie „OPEN" je možné přihlásit koedukované posádky věkem neomezené. Kategorie bude otevřena pouze v případě přihlášení alespoň tří posádek (výjimkou je kategorie „OPEN")!
Přihlašování bude možné v období 25. 3. 2019 - 26. 4. 2019

Kategorie

Vlčata (29. 4. 2007 a ml.)
Žabičky (29. 4. 2007 a ml.)
Skauti (29. 4. 2004 a ml.)
Skautky (29. 4. 2004 a ml.)
Roveři (29. 4. 2000 - 28. 4. 2004)
Rangers (29. 4. 2000 - 28. 4. 2004)
Open (bez omezení)
pořadatel: Junák - český skaut, přístav Flotila Liberec, z. s.
termín: neděle 28. 4. 2019 (8 - 15 hodin)
 • 8:00 - přihlášky, revize přihlášek, výdej startovních čísel
 • 9:00 - slavnostní nástup
 • 9:15 - porada kormidelníků - vysvětlení trati
 • 9:30 - start závodů
 • 12:00 - ukončení plnění disciplín mimo trať závodu na vodě
 • 13:30 - vyhlášení výsledků
místo: Liberec, přehrada na Harcovském potoce, u klubovny Flotily Liberec
(GPS: 50°46'8.411"N, 15°4'12.397"E)
technické zajištění: Flotila Liberec
vrchní rozhodčí: Bodie - Lukáš Arient, zástupce kapitána přístavu
tajemník závodu: Quelle - Kamila Lubasová
druh závodu: veřejný pro skautské a další mládežnické organizace na zajištěných závodních pramicích P650 a pramicích vodních skautů P550
přihlášky: elektronicky do 26. dubna do 23.59, na místě 8:00 - 8:40
startovné:
 • členové Junáka: 150,- Kč/posádka
 • ostatní: 200,- Kč/posádka
stravování: z vlastních zásob; menší občerstvení formou sušenky a pití v cíli
ubytování: případné požadavky na ubytování budeme řešit osobně, kontaktujte nás emailem flotila.liberec@gmail.com (link sends e-mail)
bezpečnost posádek: startují 5 členné, každý bude mít vlastní pádlo, plovací vestu patřičné kvality s minimální nosností 6 kg – polystyrénové a nafukovací vesty nebudou do závodu připušteny, plavidla zajišťuje pořadatel!
povinná výbava posádky:
 • hodinky (je velmi důležité, aby posádka dorazila včas na plnění disciplín, které budou mít harmonogram)
 • buzola
ceny:
 • nejlepší posádky každé kategorie obdrží ceny; vítěz memoriálu putovní plaketu
 • každá posádka obdrží diplom s umístěním
popis závodu:
 • přerušovaná plavba na pramici k jednotlivým disciplínám, disciplíny mimo závod na vodě
 • délka tratě během hlavního závodu je cca 2,9 km,
 • nejmladší kategorie cca 1,8 km, kormidelník u těchto kategorií nepádluje
disciplíny závodu*:
 • hod házečkou
 • střelba ze vzduchovek
 • v polovině trasy výměna stran pádlující posádky
 • běh terénem
 • práce s mapou nebo orientační běh
 • disciplína s překvapením

*změna disciplín vyhrazena upřesnění proběhne na brífinku kormidelníků po slavnostním nástupu

 

 

 

 


 

Kategorie

Vlčata (29. 4. 2007 a ml.)
Žabičky (29. 4. 2007 a ml.)
Skauti (29. 4. 2004 a ml.)
Skautky (29. 4. 2004 a ml.)
Roveři (29. 4. 2000 - 28. 4. 2004)
Rangers (29. 4. 2000 - 28. 4. 2004)
Open (bez omezení)